Solární ploty

Kombinace soukromí a zelené energie

Když uvažujeme o solární energii, obvykle si představíme panely na střechách domů nebo solární farmy rozkládající se na velkých plochách. Ale co kdybychom mohli kombinovat funkčnost plotu s výrobou elektrické energie?

Fotovoltaické ploty, též nazývané jako solární ploty jsou ploty, které jsou vybavené solárními panely nebo fotovoltaickými články. Tyto ploty jsou kombinací tradičního plotu a solárních panelů. Tyto solární ploty plní nejen klasickou funkci plotu k určení hranice vaší nemovitosti nebo bariéry, ale zároveň dokáží vyrábět i elektrickou energii.

Výhody:

Solární plot nabízí nejen ochranu a soukromí, ale zároveň se stává i zdrojem zelené energie pro Vaši domácnost.

Vhodné i pro ty, kteří nemají dostatek prostoru pro tradiční solární panely.

Investicí do FV plotu přispíváte k ochraně životního prostředí snížením své uhlíkové stopy.

Energie vyráběná solárním plotem může být integrována do elektrického systému domu.

Moderní design.

Kontaktujte nás. 

Připravíme vám řešení na míru.