Hybridní solární elektrárna

Pro koho je vhodná?

  • Chcete být soběstační v případě výpadku sítě.
  • Máte možnost se k síti připojit.
  • Poměrná část spotřeby je u vás v době bez slunečního svitu.

Hybridní systém kombinuje výhody síťového a ostrovního typu.

Zatímco síťová FVE instalace využívá elektrickou síť, aby zásobovala spotřebitele přebytkem energie, hybridní systém používá i bateriové uložiště, aby uložil přebytečnou energii a využíval ji po zbytek dne.

Když není dostatek slunečního záření nebo uložené energie, můžete čerpat energii z elektrické sítě distributora.

Tento hybridní systém dosahuje maximálního zhodnocení investice a nejvyšších dotací.

Modelový příklad hybridní fotovoltaiky 

Představujeme vám jednu z možností solárních elektráren - hybridní solární elektrárnu. Vycházíme z modelu síťové elektrárny který si můžete prohlédnout na naší stránce Síťová solární elektrárna,

Tento model jsme však rozšířili o bateriové uložiště 9,2kWh, abychom dosáhli maximální bezpečnosti a částečné energetické soběstačnosti. 

Statistiky výroby a spotřeby ukazují, že tento systém dokáže pokrýt až 49 % spotřeby a 38 % výroby lze prodat dodavateli energií. To vám umožní ročně ušetřit až 60 % nákladů na elektrickou energii, což při dnešních cenách dělá až 72.000, -.

Návratnost systému se pohybuje v rozmezí 4-5 let. 

Máte také možnost částečné soběstačnosti i v době, kdy není dostatek slunečního záření.

Cena fotovoltaiky je cca 516.000,-

Dotace sníží cenu o 205.000,-

Údržba a obnova komponent vyjde za třicetiletou počítanou životnost cca na 402.000,-. V ceně je zahrnuta i obnova měničů a baterií každých 10 let.

Celkem tak za svoji životnost tento systém po odečtení všech nákladů uspoří až 853.000,-.