Projekce 

Naši projektanti projektují především venkovní a kabelové elektrické vedení a zařízení v napěťové hladině 0,4 až 22kV.

Nabízíme služby v oblasti projekčních prací ve všech stupních, např. pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provádění stavby.

Našimi zákazníky jsou energetické společnosti, firmy, města, obce i soukromé osoby.

Projektové dokumentace:

 • Distribuční sítě NN, VN
 • Fotovoltaické elektrárny FVE
 • Odběratelské či distribuční trafostanice (kompaktní, stožárové, sloupové...)
 • Veřejné osvětlení
 • Přípojky nízkého napětí
 • Přípojky vysokého napětí (podniky, průmyslové areály...)
 • Osvětlení (průmyslové areály, výrobní či skladovací haly...)
 • Průmyslové instalace Vašeho objektu či areálu

Dále zajišťujeme:

 • Majetkoprávní projednání (Souhlasy se stavbou, smlouvy na věcná břemena....)
 • Legislativní projednání (územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení....)
 • Autorský dozor
 • Dokumentace skutečného stavu

Využijte našich služeb.
Kontaktujte nás s Vaším požadavkem a my pro Vás vše zajistíme.