Projekční činnost 

Projekty a papírování můžete nechat na nás.

Dlouhodobě spolupracujeme s energetickými společnostmi, soukromými osobami, stejně tak nás můžete oslovit, pokud jednáte za firmu, město nebo obec.

Naši projektanti jsou odborníky především na venkovní a kabelové elektrické vedení a zařízení v napěťové hladině 0,4 až 22kV.

Zajistíme pro vás dokumentaci ve všech stupních projekce od územního rozhodnutí, stavebního povolení, až po provádění stavby.

S čím vám pomůžeme:

 • Distribuční sítě NN, VN
 • Fotovoltaické elektrárny FVE
 • Odběratelské či distribuční trafostanice
 • Veřejné osvětlení
 • Přípojky nízkého i vysokého napětí
 • Osvětlení
 • Průmyslové instalace Vašeho objektu či areálu

Dále zajišťujeme:

 • Majetkoprávní projednání (Souhlasy se stavbou, smlouvy na věcná břemena....)
 • Legislativní projednání (územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení....)
 • Autorský dozor
 • Dokumentace skutečného stavu

Kontaktujte nás. 

Připravíme vám řešení na míru.