Síťová solární elektrárna

Pro koho je vhodná?

  • Jste připojení k elektrické přípojce a chcete optimalizovat náklady.
  • Elektřinu využíváte převážně přes den.
  • Nepotřebujete být plně soběstační.
  • Přebytek od vás odkoupí distributor.

Modelový příklad síťové fotovoltaiky 

V této modelové simulaci se seznámíme s mladým podnikatelem Petrem.

Petr používá síťovou elektrárnu se systémem SolarEdge na Jižní Moravě. Jeho požadavky byly zejména bezpečnost a rychlá návratnost investice. 

Petrovi takto navržený systém může vyrobit až necelých 12MWh ročně, díky tomu, že si Petr domluvil odprodej přebytků za 3Kč/kWh, nepotřeboval pro dosažení významných úspor ani baterii. 


Jak je vidět ze statistik výroby a spotřeby, systém dokáže pokrýt i bez baterie zhruba 33% spotřeby. Petr pak 58% výroby prodá svému dodavateli energií a díky kombinaci dokáže ročně ušetřit až polovinu nákladů na elektrické energii. To při dnešních cenách dělá až 60tis Kč ročně.

Petrova návratnost se pohybuje v rozmezí 3-4 let.

Podívejte se na systém s baterií Hybridní solární elektrárna.

Na obrázku níže můžete zjistit výsledky finančních simulací systému.

Cena fotovoltaiky byla v tomto případě zhruba 308.000, -.

Dotace snížili cenu o 115.000, -.Údržba a obnova komponent vyjde za třicetiletou počítanou životnost cca na 130.000, -.

Celkem za svoji životnost tento systém, po odečtení všech nákladů, uspoří až 957.000, -.

Jsme fér a v rámci konzultace Vám řekneme i nevýhody!

Nevýhodou tohoto systému je plná závislost na dodávkách z distribuční sítě.

Další nevýhoda může nastat v případě, že se nepodaří u dodavatele zajistit možnosti odkupu přebytků nebo třeba službu virtuální baterie. Tím zisk celého systému výrazně klesá.