Síťová solární elektrárna

Tento typ solární elektrárny je vhodný v případech, kdy máte objekt připojený k elektrické přípojce a chcete optimalizovat náklady na elektřinu. 

Vhodné hlavně pokud:

  • Nepotřebujete být plně soběstační.
  • Většina spotřeby elektřiny je přes den.
  • Distributor od Vás přebytek energie odkoupí.

Fotovoltaika pro ohřev vody?

Dnes se toto řešení nepoužívá až na výjimečné případy, kdy Vaše téměř jediná spotřeba je právě ohřev teplé vody. Pokud toto splňujete můžete díky tomuto typu dosáhnout nejrychlejší návratnosti. 

Modelový příklad síťové fotovoltaiky 

Představíme Vám jednu z možností solárních elektráren.

Tato solární elektrárna se nachází na jižní Moravě a patří mladému podnikateli Petrovi, jedná se o síťovou elektrárnu systému SolarEdge. 

Tento systém byl zvolen pro dosažení maximální bezpečnosti díky možnosti vypnout všechny panely tak, aby na jejich výstupu byl pouze jeden volt. Dalším parametrem byla rychlá návratnost.   

Petrovi takto navržený systém může vyrobit až necelých 12MWh ročně, díky tomu, že si Petr domluvil odprodej přebytků za 3Kč/kWh, nepotřeboval pro dosažení významných úspor ani baterii. 

Jak je vidět ze statistik výroby a spotřeby, systém dokáže pokrýt i bez baterie zhruba 33% spotřeby, 58% výroby pak Petr prodá svému dodavateli energií a díky kombinaci obojího dokáže ročně ušetřit až polovinu nákladů na elektrické energii, to při dnešních cenách dělá až 60tis Kč ročně. 

Díky tomu se návratnost Petrova systému pohybuje v rozmezí 3-4 let. 

Systém s baterií si pak můžete prohlédnout na stránce Hybridní solární elektrárna.

Na obrázku níže můžete zjistit výsledky finančních simulací systému. 
Cena fotovoltaiky byla v tomto případě cca 308tis, dotace pak snížili cenu o 115tis Kč.
Údržba a obnova komponent pak vyjde za třicetiletou počítanou životnost cca na 130tis Kč. 

Celkem tak za svojí životnost tento systém po odečtení všech nákladů uspoří až 957tis Kč. 
Nevýhodou tohoto systému je však plná závislost na dodávkách z distribuční sítě. Další handicap může nastat v případě, že se nepodaří u dodavatele zajistit možnosti odkupu přebytků nebo třeba službu virtuální baterie, zisk celého systému pak výrazně klesá.