NZU Light- fotovoltaický ohřev vody

14.06.2023

Ministerstvo životního prostředí přináší inovativní program s názvem Nová zelená úsporám Light (NZÚ Light), který nabízí dotace pro úsporná opatření v rodinných a bytových domech. Tento program je zaměřen především na seniory a nízkopříjmové domácnosti, které čelí energetické chudobě. Nově je v rámci programu NZÚ Light dostupná dotace ve výši 90 000 Kč pro instalaci slunečního systému pro ohřev vody. Finanční prostředky mohou být poskytnuty formou zálohy již před samotnou instalací. Dotaci mohou žádat i ti, kteří již využili jinou formu dotace v rámci programu NZÚ Light.

Program poskytuje dotace na termický nebo fotovoltaický ohřev vody. Termický ohřev vody využívá solárních kolektorů, které absorbují jak přímé, tak nepřímé sluneční záření. Teplo je následně předáváno do akumulační nádrže, odkud může být využito pro ohřev vody. Tento systém je efektivní i při nízkých teplotách a může snížit náklady na ohřev vody až o 70 %. Na druhou stranu fotovoltaický systém využívá elektřinu vyrobenou fotovoltaickými panely k ohřevu vody. Elektřina je přiváděna přímo k topnému tělesu v bojleru. Tento systém je bezúdržbový a funguje i při částečném zastínění panelů.

V rámci programu NZÚ Light lze získat dotaci ve výši 90 000 Kč na solární ohřev vody. Finanční prostředky mohou být vyplaceny před instalací a tuto dotaci mohou žádat i ti, kteří již v minulosti využili dotace z programu NZÚ Light nebo mají solární systém nainstalovaný nejpozději od 12. září 2022.

Dotace NZÚ Light je určena především nízkopříjmovým domácnostem, které mají za cíl snížit své výdaje na energie. Pro splnění podmínek dotačního programu musí žadatel být vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, která je trvale hlášena déle než od 12. září 2022. Kromě toho musí žadatel a všichni členové jeho domácnosti splňovat jednu z následujících podmínek: 

  • pobírat starobní důchod, 
  • pobírat invalidní důchod 3. stupně 
  • v období mezi 12. zářím 2022 a dnem podání žádosti pobírat příspěvek na bydlení.

Proces žádosti o dotaci NZÚ Light je jednoduchý. Pokud splňujete podmínky programu a máte zájem o solární systém pro ohřev vody, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře na našich stránkách. V co nejkratším čase vám odpovíme, představíme vám možnosti a domluvíme si nezávaznou schůzku. Poté k vám přijede specialista, který vám navrhne nejvhodnější řešení pro vaši domácnost. Peníze z dotace obdržíte ještě před instalací, kterou provedou naši kvalifikovaní pracovníci.

Máte dotazy nebo máte zájem o naše služby? Jsme tu pro vás.