Právní a regulační aspekty při výběru FVE

07.06.2023

Po výběru vhodného systému je následujícím krokem zajištění legislativní průchodnosti stavby FVE. S tímto krokem Vám pomůže každý kvalitní dodavatel FVE. V následujícím článku se zaměříme na důležité právní a regulační aspekty, které je třeba zvážit při rozhodování o instalaci FVE.

Povolení a legislativa

Prvním důležitým právním aspektem je získání potřebných povolení pro instalaci FVE. V České republice je obvykle potřeba získat stavební povolení pro fotovoltaickou elektrárnu. Je nutné se seznámit s místními stavebními předpisy a požadavky a zajistit, že vaše instalace splňuje veškeré požadavky. Výjimku ze stavebního povolení pak mají fotovoltaické elektrárny do velikosti 50kW, Téměř každá elektrárna na rodinném či bytovém domě se tak obejde bez tohoto povolení. 


Dále je třeba sledovat legislativní změny v oblasti fotovoltaiky a energetiky obecně. Vláda a parlament mohou přijímat nové zákony, nařízení a směrnice, které ovlivňují podmínky pro provozování FVE. Je důležité být informovaný a přizpůsobit se těmto změnám, abyste byli v souladu s platnými právními předpisy.

Za zmínku také stojí dát si pozor na speciální předpisy jako je ochrana památek a v případě že Vaše nemovitost spadá pod takovou ochranu zajistit potřebné povolení. 

Připojení k distribuční síti

Při plánování instalace FVE je důležité zjistit požadavky na připojení k distribuční síti. V České republice platí určité technické a provozní podmínky, které musí být splněny. Je třeba kontaktovat místní distribuční společnost a získat informace o procesu připojení, případně provést potřebné úpravy na vašem elektrickém rozvodu.
Základní kroky k připojení pak jsou: 


-Podání žádosti o připojení

-Kontrola PD ze strany Distributora

-Provedení samotné výstavby

-Odeslání revize a PD po realizaci stavby

-Provedení kontroly instalace a první paralelní připojení 

Smlouvy a technické parametry

Při výběru FVE je také důležité se seznámit se smlouvami a technickými parametry spojenými s instalací a provozem FVE. Před podpisem jakékoli smlouvy je důležité si přečíst a porozumět veškerým podmínkám a ujistit se, že jsou v souladu s vašimi požadavky a místními právními předpisy.

Dále je třeba zvážit technické parametry FVE, jako je výkon, výkonová křivka, životnost panelů atd. Je vhodné poradit se s odborníky a dodavateli FVE, kteří vám pomohou vybrat nejvhodnější a nejefektivnější systém pro vaše potřeby.


Při výběru fotovoltaické elektrárny je důležité pečlivě zvážit právní a regulační aspekty spojené s instalací a provozem FVE v České republice. Je nutné získat potřebná povolení, sledovat legislativní změny, seznámit se smlouvami a technickými parametry a zjistit požadavky na připojení k distribuční síti. Spolupráce s odborníky a dodavateli FVE vám může pomoci získat potřebné informace a učinit informované rozhodnutí.

Máte dotazy nebo máte zájem o naše služby? Jsme tu pro vás.