Jak začít s výběrem a instalací FVE: Průvodce pro výběr FVE

05.06.2023

Vítáme vás v našem průvodci, který vám pomůže porozumět základním krokům při výběru a instalaci fotovoltaických elektráren (FVE). S rostoucí popularitou solární energie je důležité mít správné informace, abyste mohli udělat informované rozhodnutí a využít výhod této udržitelné formy energie. V následujících článcích se jednotlivým bodům budeme věnovat věnovat více dopodrobna. Tento úvodní článek slouží jako představení problematiky FVE.

Výběr vhodného systému FVE: V první části se podíváme na základní typy FVE systémů a jak zvažovat své energetické potřeby. Existují tři hlavní typy systémů: síťový, hybridní a ostrovní systém . Budeme také diskutovat o výpočtu očekávané spotřeby elektřiny a návrhu velikosti a kapacity systému.

Právní a regulační aspekty: V této části se budeme zabývat informacemi o státních dotacích a podporách, které jsou k dispozici pro investory do FVE. Také se budeme věnovat povolením a administrativním procesům, které je třeba splnit před instalací. Bude také užitečné sledovat změny v legislativě, které by mohly ovlivnit vaše rozhodnutí.

Výběr vhodného instalatéra FVE: V této části se zaměříme na výběr kvalifikovaného instalatéra FVE. Průzkum trhu, hodnocení, reference a recenze vám pomohou najít spolehlivého partnera pro instalaci. Rovněž si položíme otázky, které můžete instalatérovi klást a jaké konzultace můžete očekávat.

Finanční aspekty: Tato část se bude zabývat náklady na instalaci FVE a možnostmi financování. Diskutujeme o pořizovacích nákladech, návratnosti investice a možnostech financování, včetně vlastního financování, půjček a leasingu.

Příprava na instalaci: Než začnete s instalací, je důležité provést několik přípravných kroků. Zkontrolujte stav střechy a případně proveďte nezbytné opravy. Vyřiďte veškerá povolení a smluvní dokumentaci, která je potřebná pro legální provoz FVE. Sledujte termíny a koordinujte s instalatérem, abyste zajistili hladký průběh procesu. 

Samotná instalace: Po přípravě je čas na samotnou instalaci. Instalatér dodá potřebný materiál a provede montáž fotovoltaických panelů. Důkladně se připojí k elektrické síti a zajišťuje se bezpečnostní a kvalitativní kontrola. 

Po instalaci: Po úspěšné instalaci FVE je důležité splnit několik dalších kroků. Zaregistrujte svůj systém a proveďte všechna ohlášení a formality, které jsou vyžadovány. Nezapomeňte na pravidelnou údržbu a čištění panelů, abyste zajistili optimální výkon. Monitorujte výkon a spotřebu, abyste mohli efektivně využívat vyrobenou elektřinu. 

Správně zvolený dodavatel FVE Vás provede většinou výše popsaných kroků tak aby jste měli s instalací fotovoltaické elektrárny co nejméně starostí. 

Doufáme, že náš průvodce vám poskytne užitečné informace a přehled o tom, jak začít s výběrem a instalací fotovoltaických elektráren. Investice do FVE může mít mnoho výhod, včetně snížení nákladů na elektřinu a příspěvku k ochraně životního prostředí. Pokud máte další otázky, neváhejte se na nás obrátit a konzultovat své individuální potřeby a možnosti. Přejeme vám úspěšnou cestu k vlastní solární energii! 

Máte dotazy nebo máte zájem o naše služby? Jsme tu pro vás.